החזרה ושבירה - עקרון הוייגנס

מטרת ההדמיה

המחשה של החזרה ושבירה לפי עקרון הוייגנס.

 

קישור להדמייה

http://www.walter-fendt.de/ph14e/huygenspr.htm

 

הסעיף בסילבוס

3.3 תכונות של גלים דו-ממדיים והשוואתן לתכונות האור

 

שימוש בהוראה

לשילוב בהוראת הנושא. מתאים כהדגמה בכתה

 

הפעלה

ניתן לבחור את מקדם השבירה של התווך הראשון ושל התווך השני. ניתן לשנות את זוית ההתקדמות.

 

סוג הקובץ

HTML5 Applets

 

מקור

Walter Fendt