עקיפה מסדק

 

קישור להדמיה

http://www.phy.ntnu.edu.tw/ntnujava/main.php?t=215

 

הסעיף בסילבוס

3.4  - התאבכות ועקיפה בגלי מים ובאור

התאבכות אור משני חריצים, "מקורות אור קוהרנטיים".

 

שימוש בהוראה

מתאים לשילוב בהוראת הנושא , מתאים לדיון בכתה.

 

הפעלה

ניתן לשנות את אורך הגל ולבדוק כיצד משתנה תמונת העקיפה.

ניתן לשנות את רוחב הסדק.

ניתן לשנות את העוצמה.

 

מקור

Asso. Prof. Fu-Kwun Hwang ,

 Dept. of physics, National Taiwan Normal University