התאבכות משני סדקים

 

מטרת ההדמיה

לבדוק את התלות של תמונת ההתאבכות משני סדקים כתלות באורך הגל ובמרחק בין הסדקים

 

קישור להדמייה

http://www.walter-fendt.de/html5/phen/doubleslit_en.htm

 

הסעיף בסילבוס

3.4  - התאבכות ועקיפה בגלי מים ובאור

התאבכות אור משני חריצים, "מקורות אור קוהרנטיים".

 

שימוש בהוראה

מתאים לשילוב בהוראת הנושא , מתאים לדיון בכתה, ניתן לתת כשיעורי בית.

 

הפעלה

ניתן לשלוט על אורך הגל, רואים גם את השינוי בצבע בהתאם לשינוי באורך הגל.

ניתן לשנות את המרחק בין הסדקים.

ניתן לבדוק את התלות בזוית ע"י הזזת החץ הלבן.

ניתן לראות את תמונת ההתאבכות (interference pattern )

ניתן לראות גרף המתאר את עצמת האור כתלות בזוית ( intensity profile )  

הנוסחאות המתאימות נמצאות מתחת להדמיה.

 

מקור

Walter Fendt