נפילת אבני דומינו - התקדמות הפרעה בתווך

 

מטרת הסרט

המחשת מעבר הפרעה באבני דומינו.

 

קישור לסרט

http://www.sevensheaven.nl/imagedetails/animatie/multimedia/dominophysics-test/

 

הסעיף בסילבוס

3.1- תכונות של פולסים

המושג: "פולס" (זעזוע)

 

שימוש בהוראה

מתאים לשילוב בהוראת הנושא מתאים כפתיחה לנושא של גלים, ניתן לשלב בדיון בכתה.

 

הפעלה

הסרטון ממחיש מעבר של הפרעה בתווך של אבני דומינו. הסרטון מראה אוסף של אבני דומינו נופלות ובסוף דחיפה של ביצה.

 

הערות טכניות

דרוש Quick Time    כדי לצפות בסרט

 

המקור 
Seven's Heaven. Alle rechten voorbehouden