גל מתקדם בתווך דו-ממדי

אנימציות הן כלי חשוב בהוראת הפיזיקה. הן יכולות להמחיש את התופעה הפיזיקלית שעליה מדובר באופן דינמי ולעזור בהבנת הפרמטרים השונים המשפיעים על התופעה. כאן תמצאו לקט של קישורים לאנימציות בנושא גל מתקדם בתווך דו-ממדי, בליווי תיאור, הנחיות שמירה והמלצות דידקטיות.

 

עיקרון הויגנס

האנימציה מסבירה בכמה שלבים את עיקרון הויגנס: את נושא המקורות המשניים ואת נושא חזיתות הגל.

החזרה ושבירת גלים

האנימציה מתארת חזית גל מישורי שמתקדם לכיוון הגבול המפריד בין שתי סביבות. משורטטות חזיתות הגל המוחזר ושל הגל הנשבר באמצעות עקרון הויגנס.

שבירה של גל ישר בתווך דו-ממדי 1

האנימציה מציגה חזית גל ישר המתקדמת בתווך דו-ממדי, ושתי קרניים המתארות את מסלול ההתקדמות של חזית הגל: קרן פגיעה וקרן שבירה (עוברת). ניתן לשנות את מקדמי השבירה של כל תווך ואת גודל זווית הפגיעה ולבדוק את השפעתם על גודלה של זווית השבירה.

שבירה של גל ישר בתווך דו-ממדי 2

האנימציה מציגה חזית גל ישר שמתקדמת בתווך דו-ממדי אל עבר תווך דו-ממדי שני. במעבר ביניהם מוצגת חזית הגל המוחזרת והנשברת (העוברת).

עקיפה דרך מחסום באמבט גלים

האנימציה מציגה חזית גל ישר המתקדמת באמבט מים. באמבט קיים מחסום שאת רוחבו ניתן לשנות לשלושה גדלים שונים ולבדוק כיצד משפיע רוחב המחסום על תבנית העקיפה המתקבלת.

עקיפה דרך סדק יחיד באמבט גלים

האנימציה מציגה חזית גל ישר המתקדמת באמבט מים. באמבט קיים מחסום עם פתח שאת רוחבו ניתן לשנות לשלושה גדלים שונים ולבדוק כיצד משפיע רוחב הסדק על תבנית העקיפה המתקבלת.

היווצרות תבנית התאבכות

האנימציה מתארת את היווצרות נקודות מינימום ומקסימום בתבנית ההתאבכות.

התאבכות ועקיפה באמבט גלים

האנימציה מציגה גל שמתקדם בתוך אמבט מים. באמבט קיים מחסום שבו אפשר לפתוח סדק אחד או שני סדקים כך שניתן לבדוק את התופעות המתרחשות

התאבכות באמבט גלים

האנימציה מתארת את תמונת התאבכות שנוצרת ע"י שני מקורות נקודתיים קוהורנטיים המתנודדים באמבט גלים.

החזרה ושבירה - עקרון הוייגנס

המחשה של החזרה ושבירה לפי עקרון הוייגנס

אפקט דופלר 1

המחשה של אפקט דופלר

אפקט דופלר 2

המחשה של אפקט דופלר

אמבט גלים

המחשה של גלים דו מימדיים באמבט

עקיפה מסדק

ההדמיה מאפשרת לבדוק כיצד משפיע רוחב הסדק ואורך הגל על תמונת ההתאבכות

התאבכות משני סדקים

ההדמיה מאפשרת לבדוק את התלות של תמונת ההתאבכות משני סדקים כתלות באורך הגל ובמרחק בין הסדקים

חקירת תמונת התאבכות המתקבלת באמבט גלים

המחשה של התאבכות של גלים במים. התאבכות של שני מקורות נקודתיים

נפילת אבני דומינו - התקדמות הפרעה בתווך

האנימציה ממחישה מעבר הפרעה באבני דומינו