גלים עומדים 2

 

מטרת ההדמיה

המחשה של  קבלת גלים עומדים אורכיים בצינור. 

 

קישור להדמייה

http://www.walter-fendt.de/html5/phen/standinglongitudinalwaves_en.htm

 

הסעיף בסילבוס

3.2  גלים מחזוריים חד-ממדיים

 

שימוש בהוראה

לשילוב בהוראת הנושא. מתאים כהדגמה בכתה. מתאים לפעילות בכתה.

 

הפעלה

ניתן לבחור בין: 1. שני צדדים פתוחים. 2. צד אחד פתוח. 3. שני צדדים סגורים.

ניתן לשנות את אורך הצינור.

 

סוג הקובץ

HTML5 Applets

 

מקור

Walter Fendt