גליים אורכיים 1

 

מטרת ההדמיה

המחשה של גלים אורכיים בצינור.

 

קישור להדמייה

http://surendranath.tripod.com/Applets/Waves/Lwave01/Lwave01Applet.html

 

הסעיף בסילבוס

3.2  גלים מחזוריים חד-ממדיים

 

שימוש בהוראה

לשילוב בהוראת הנושא. מתאים כהדגמה בכתה. מתאים לפעילות בכתה.

 

הפעלה

ניתן לבחור: 1. שני קצוות הצינור פתוחים  2.קצה אחד של הצינור סגור  3. גלים מתקדמים

 

סוג הקובץ

Java Applets

 

מקור

Developed by B.Surendranath Reddy