גלים רוחביים 2

מטרת ההדמיה

חיבור גלים רוחביים

 

קישור להדמייה

http://surendranath.tripod.com/Applets/Waves/Twave02/Twave02Applet.html

 

הסעיף בסילבוס

3.1      תכונות של פולסים והשוואתן לתכונות האור

המושגים: "פולס" (זעזוע), "פולס רוחב", "פולס אורך".

 

שימוש בהוראה

לשילוב בהוראת הנושא. מתאים כהדגמה בכתה. מתאים לפעילות בכתה או בבית.

 

הפעלה

ניתן לבחור בין חיבור גלים בעלי אמפליטודה שווה או שונה. ניתן לשנות את הפזה. ניתן לבחור בין פולסים לרצף. 

 

סוג הקובץ

Java Applets

 

מקור

Developed by B.Surendranath Reddy