גלים רוחביים 1

 

מטרת ההדמיה

המחשה של גלים רוחביים

 

קישור להדמייה

http://surendranath.tripod.com/Applets/Waves/Twave01/Twave01Applet.html

 

הסעיף בסילבוס

3.1      תכונות של פולסים והשוואתן לתכונות האור

המושגים: "פולס" (זעזוע), "פולס רוחב", "פולס אורך".

 

שימוש בהוראה

לשילוב בהוראת הנושא. מתאים להדגמה בכתה.

 

הפעלה

ניתן לשנות את האמפליטודה ואת התדירות. ניתן להקפיא את ההדמיה.

 

סוג הקובץ

Java Applets

 

מקור

Developed by B.Surendranath Reddy