התאבכות דרך שני סדקים

מטרת ההדמיה

המחשה של תבנית ההתאבכות המתקבלת דרך שני סדקים

 

קישור להדמייה

 

http://www.schulphysik.de/suren/Applets/Optics/Slits/DoubleSlitID/DblSltIntDifApplet.html

 

הסעיף בסילבוס

3.4  התאבכות ועקיפה בגלי מים ובאור

 

שימוש בהוראה

מתאים לשילוב בהוראת הנושא. מתאים להדגמה בכתה, ניתן לתת כשיעורי בית.

 

הפעלה

ניתן לשנות: 1. המרחק בין הסדקים.  2. אורך הגל.  3. רוחב הסדק.  4. המרחק בין הסדקים למסך.

גרירה ע"י העכבר משנה את נקודת המבט.

 

סוג הקובץ

java applet

 

מקור

Surendranath Reddy. B.