גל מתקדם בתווך חד-ממדי

אנימציות הן כלי חשוב בהוראת הפיזיקה. הן יכולות להמחיש את התופעה הפיזיקלית שעליה מדובר באופן דינמי ולעזור בהבנת הפרמטרים השונים המשפיעים על התופעה. כאן תמצאו לקט של קישורים לאנימציות בנושא גל מתקדם בתווך חד-ממדי, בליווי תיאור, הנחיות שמירה והמלצות דידקטיות.

 

פולס וגל סינוס

האנימציה מציגה פונקציית העתק-מקום, (y(x, של גל סינוס המתקדם לאורך תווך חד-ממדי ושל פולס המתקדם לאורך תווך חד-ממדי.

התפשטות של גל רוחב

האנימציה מציגה התקדמות הפרעה לאורך קפיץ.

התפשטות של גל אורך

האנימציה מציגה התקדמות הפרעת אורך לאורך קפיץ.

מופע של גל

האנימציה מאפשרת המחשה של המושג "מופע של גל".

החזרת פולס מקצה קשור

האנימציה מציגה התקדמות של פולס בתווך חד- ממדי והחזרתו מקצה קשור.

החזרת פולס מקצה חופשי

האנימציה מציגה התקדמות של פולס בתווך חד- ממדי והחזרתו מקצה חופשי.

מעבר של פולס מתווך לתווך

האנימציה מציגה התקדמות של פולס בתווך חד- ממדי והעברתו מתווך בעל צפיפות קטנה לתווך בעל צפיפות גדולה יותר.

סופרפוזיציה של פולסים

האנימציה מציגה שני פולסים שמתקדמים בתווך חד-ממדי בכיוונים מנוגדים ואת הסופרפוזיציה שלהם. בזמן המפגש בין הפולסים ניתן לראות את כל אחד מהפולסים בנפרד ואת הסכום שלהם בו זמנית.

סופרפוזיציה של גל במיתר

האנימציה מתארת מיתר מתוח, המופיע כאוסף של נקודות. ניתן להזיז את הקצה השמאלי של המיתר. ניתן לבחור בין הפעלה ידנית לבין הפעלה אוטומטית. הקצה השני של המיתר יכול להיות חופשי או קשור וקיימת אפשרות של מיתר אינסופי. האנימציה מאפשרת שינוי האמפליטודה, התדירות, המתיחות בחוט ומידת הריסון של התנודות. בנוסף אפשר לבצע מדידות וליצור גל עומד.

ניסויי יאנג

המחשה של הניסוי של יאנג של קבלת תבנית התאבכות משני סדקים כאשר מדובר בחלקיקים אלקטרונים או פוטונים.

התאבכות דרך שני סדקים

המחשה של תבנית ההתאבכות המתקבלת דרך שני סדקים

קיטוב

גלים רוחביים 1

המחשה של גלים רוחביים

גלים רוחביים 2

חיבור גלים רוחביים

גליים אורכיים 1

המחשה של גלים אורכיים בצינור

גליים אורכיים 2

חיבור גלים אורכיים

גלים עומדים 1

המחשה של גלים עומדים רוחביים

גלים עומדים 2

המחשה של קבלת גלים עומדים אורכיים בצינור

מעבר גלים בשכבות שונות

המחשה של מעבר גלים דרך שכבה דקה

דוגמא לגל אורכי וגל רוחבי בקפיץ