ליקוי חמה

סרטון שמסביר איך מתרחש ליקוי ובמה תלויה תדירותו (אנגלית).