גנרטור Nחולל) חשמלי

 

תיאור האנימציה

האנימציה מתארת לולאה מסתובבת בתוך שדה מגנטי (עיקרון הגנרטור). מוצגים הגרפים של השטף כתלות בזמן (הצהוב) והכא"מ המושרה כתלות בזמן (האדום). 

 

כתובת

http://www.scienceshareware.com/generator_OV.htm

שים לב: האנימציה צריכה להיפתח בדפדפן ( יש להעתיק את הכתובת לדפדפן )..

 

סוג הקובץ

Animated gif

 

מקור

אתר פרטי

 

הנחיות שמירה

כאשר העכבר על התמונה יש לחוץ על הכפתור הימני של העכבר. בתפריט שנפתח לבחור "שמור תמונה בשם" ("Save picture as").

נא לשים לב שיש לשמור כל אחת משלוש האנימציות בנפרד

 

שימוש בהוראה

שילוב בהוראת הנושא

שילוב במצגת

שיעורי בית

דיון בכיתה

 

 

 

 

 

 דירוג

««««

 

דף זה מופיע גם ב-, האתר לתלמידי פיזיקה