השראה אלקטרומגנטית

 

תיאור האנימציה

האנימציה מאפשרת ויזואליזציה של ההשראה א.מ. בהדמיה מופיע מגנט שניתן להזיז לקראת סליל. במעגל מופיעים נורה וולטמטר. ניתן להציג את קווי השדה המגנטי של המגנט.

 

כתובת

https://phet.colorado.edu/sims/html/faradays-law/latest/faradays-law_en.html

 

סוג קובץ

Flash

 

מקור

University of Colorado at Boulder

 

הנחיות שמירה

לפתוח את האתר

https://phet.colorado.edu/en/simulation/faradays-law

להוריד על ידי הקשה על Download"

 

שימוש בהוראה

שילוב בהוראת הנושא

שילוב במצגת

שיעורי בית

דיון בכיתה

 

 

 

 

 

 דירוג

«««««

 

דף זה מופיע גם ב-, האתר לתלמידי פיזיקה