סרטונים ואנימציות

אנימציות הן כלי חשוב בהוראת הפיזיקה. הן יכולות להמחיש את התופעה הפיזיקלית שעליה מדובר באופן דינמי ולעזור בהבנת הפרמטרים השונים המשפיעים על התופעה. כאן תמצאו לקט של קישורים לאנימציות בנושא השראה אלקטרומגנטית, בליווי תיאור, הנחיות שמירה והמלצות דידקטיות.

 האנימציות גם ב-, אתר לתלמידי פיזיקה


השראה אלקטרומגנטית

האנימציה מאפשרת ויזואליזציה של ההשראה א.מ. בהדמיה מופיע מגנט שניתן להזיז לקראת סליל. במעגל מופיעים נורה וולטמטר. ניתן להציג את קווי השדה המגנטי של המגנט.

יצירת כא"מ מושרה ע"י מגנט מוט מסתובב

האנימציה מציגה יצירת כא"מ מושרה בסילונית כתוצאה מסיבוב של מגנט מוט בקרבתו. הכא"מ מופיע על צג של אוסצילוסקופ וירטואלי.

גנרטור Nחולל) חשמלי

האנימציה מתארת לולאה מסתובבת בתוך שדה מגנטי. מוצגים הגרפים של השטף כתלות בזמן והכא"מ המושרה כתלות בזמן.

Search for Electromagnetic Induction - סרטון

הסרט מתאר את התפתחות ההבנה של תופעת ההשראה האלקטרומגנטית, תוך התמקדות בתרומתם של אמפר ופאראדי.

חוק לנץ - סרטון

צילום ניסוי מפתיע, שאפשר להקרין במסגרות שונות (הצגת המקצוע, הוראת הפרק "כוחות ותנועה", הוראת הפרק " השראה אלקטרומגנטית" ועוד).
כאן תמצאו הצעה לפעילות סביב ניסוי זה.

סרטונים מאתר שיעור חופשי

שיעור פתוח הוא מאגר סרטונים לימודיים שמשתמשים יוצרים, המאורגן לפי תוכנית הלימודים בישראל

כא"מ מושרה

סרטון הדגמה והסבר באדיבות אלכס וינברג - תודה רבה