סרטונים ואנימציות

אנימציות הן כלי חשוב בהוראת הפיזיקה. הן יכולות להמחיש את התופעה הפיזיקלית שעליה מדובר באופן דינמי ולעזור בהבנת הפרמטרים השונים המשפיעים על התופעה. כאן תמצאו לקט של קישורים לאנימציות בנושא אלקטרוסטטיקה, בליווי תיאור, הנחיות שמירה והמלצות דידקטיות.

 האנימציות גם ב-, אתר לתלמידי פיזיקה


סרטונים מאתר שיעור פתוח

שיעור פתוח הוא מאגר סרטונים לימודיים שמשתמשים יוצרים, המאורגן לפי תוכנית הלימודים בישראל
מחולל ואן דה גראף

מחולל ואן דה גראף

מחולל ואן דה גראף הוא מכשיר שיוצר חשמל סטטי. המכשיר מופעל יחד עם הקהל בהדגמות מדעיות במוזיאון המדע.

אלקטרוסטטיקה

האנימציה מציגה סדרת ניסויים באלקטרוסטטיקה. כאשר העכבר נמצא על שם הניסוי נפתח מסך הכולל הסברים.

חקירת שדה אלקטרוסטטי ופוטנציאל חשמלי

שפופרת בתוך שדה חשמלי - סרטון

הסרטון מציג את ניסוי טומסון , בו חוקרים את השפעת השדה האלקטרוסטטי על אלומה של אלקטרונים.

טעינה במגע ובהשראה - סרטון

הצגת שתי שיטות לטעינה חשמלית, בעזרת אלקטרומטר.

שדה חשמלי

האנימציה מאפשרת המחשה של שדה אלקטרוסטטי. ניתן להציב מספר מקורות – חיוביים או שליליים ומספר מטעני בוחן. האנימציה מציגה את קווי השדה ואת הפוטנציאל.

מעשה בחתול ובלון - סרטון

אלקטרוסקופ

סדרת אנימציות שמתארת את המצבים בהם נמצא אלקטרוסקופ בהשפעת גוף טעון.

טעינה ע"י השראה

האנימציה מציגה את התהליך של טעינה ע"י השראה של כדור מוליך, שלב אחר שלב.

ניסוי קולון

האנימציה מציגה את המאזניים ששימשו את קולון לחקירת הכוח האלקטרוסטטי.