תנועה מעגלית

אנימציות הן כלי חשוב בהוראת הפיזיקה. הן יכולות להמחיש את התופעה הפיזיקלית שעליה מדובר באופן דינמי ולעזור בהבנת הפרמטרים השונים המשפיעים על התופעה. כאן תמצאו לקט של קישורים לאנימציות בנושא תנועה מעגלית, בליווי תיאור, הנחיות שמירה והמלצות דידקטיות.

 

תנועה מעגלית קצובה

תנועה מעגלית קצובה

למידה עצמאית של הנושא: תנועה מעגלית קצובה

תנועה במעגל זקוף

האנימציה מציגה את וקטורי הכוחות הפועלים על משקולת קטנה הקשורה לחוט שמסתו זניחה, הנעה בתנועה מעגלית זקופה.

התאוצה הרדיאלית

ההדמיה מסבירה את השיטה הגרפית למציאת התאוצה הרדיאלית. הסברים ברורים ומאפשרים למידה מעמיקה.

קרוסלה

האנימציה מציגה תנועה מעגלית קצובה של כסא בקרוסלה.

מטוטלת פשוטה

האנימציה מציגה את הכוחות הפועלים על מטוטלת פשוטה במהלך התנועה.

כדור נע בתוך חישוק אופקי - סרטון

תנועה מעגלית אופקית - ניתוח עקבות: הסרטון מציג כדור הנע בתוך משיק פתוח. תרשים העקבות מוצג גם כשהכדור בתוך החישוק וגם לאחר היציאה ממנו