תנועת קליעים 2

                           פעילות המבוססת על הדמיה מאוניברסיטת אורגון.

  פעילות בנושא תנועת קליעים