תנועה במישור בהשפעת כח קבוע

אנימציות הן כלי חשוב בהוראת הפיזיקה. הן יכולות להמחיש את התופעה הפיזיקלית שעליה מדובר באופן דינמי ולעזור בהבנת הפרמטרים השונים המשפיעים על התופעה. כאן תמצאו לקט של קישורים לאנימציות בנושא תנועה במישור בהשפעת כח קבוע, בליווי תיאור, הנחיות שמירה והמלצות דידקטיות.

 

זריקה אופקית

האנימציה מציגה גוף שצבעו כחול הנזרק אופקית. הנקודות האדומות עוקבות אחרי התקדמותו האנכית והנקודות הירוקות עוקבות אחרי התקדמותו האופקית, בהפרשי זמן קבועים.

תנועת קליעים 1

הניה ווילף, המחלקה להוראת המדעים, תיכון כצנלסון כפר-סבא. ההדמיה נבנתה ע"י Raman Pfaff, אתר ExploreScience.

תנועת קליעים

האנימציה מציגה תנועת פגז שנורה בזווית מסוימת. ניתן לקבוע את זווית הזריקה, את גודל המהירות ההתחלתית, את מסת הפגז ואת קוטרו. ניתן לבחור בין תנועה בהעדר התנגדות האוויר לבין תנועה עם התנגדות האוויר, למדוד מרחקים בעזרת סרגל ולהזיז מטרה שבה יש לפגוע.

תנועת קליעים 2

פעילות המבוססת על הדמיה מאוניברסיטת אורגון.

זריקה בזווית

האנימציה מציגה תנועה של כדור הנזרק בזווית מהקרקע. האנימציה מאפשרת הצגת המסלול, הצגת וקטור המהירות והצגת הרכיבים של וקטור המהירות.

מערכת יחוס

האנימציה מציגה את התנועה של כדור המשוחרר מראש תורן של סירה הנעה במהירות קבועה, בשתי מערכות יחוס: הצמודה לסירה והצמודה לצופה מהקרקע.

מסלול, מהירות ותאוצה

הדמיה זו עוזרת להבנת ההבדלים בין תנועה מעגלית לתנועה במסלול אליפטי. כדאי להתחיל בדיון על הבדלים אלה ורק לאחר מכן להציג את ההדמיה.

נפילה חופשית

ההדמיה ממחישה את הנפילה החופשית בקרבת כדור הארץ

תנועה במישור אופקי

המחשה של תנועת גוף על מישור אופקי בהשפעת כוח חיצוני משתנה וכוח חיכוך קבוע.

תנועה במישור משופע

חקירת תנועה של גוף במישור משופע, מהיבטים שונים (קינמטיים, כוחות, אנרגיה...)

תנועה דו ממדית וחוק ההתמדה

הדמיה מציגה מטוס, ממנו משוחררת חבילה. ניתן לחקור את תנועת החבילה, ממערכות ייחוס שונות, לשרטט גרפים ועוד...