כוחות וחוקי ניוטון

סרטונים ואנימציות הן כלי חשוב בהוראת הפיזיקה. הן יכולות להמחיש את התופעה הפיזיקלית שעליה מדובר באופן דינמי ולעזור בהבנת הפרמטרים השונים המשפיעים על התופעה. כאן תמצאו לקט של קישורים לאנימציות בנושא כוחות וחוקי ניוטון, בליווי תיאור, הנחיות שמירה והמלצות דידקטיות.

 

מכונית נופלת ממשאית

פעילות זו הינה פעילות מסכמת לבחינת מידת ההטמעה של נושא כוחות ומצבי התמדה, וניתן לשלבה כפעילות אוריינית בדגש על הפקת מידע מסרטון וכתיבת נימוק מדעי הסרטון מתאר אוסף של אירועים שניתנים להסבר באמצעות שלושת חוקי ניוטון בדגש על החוק הראשון.

החוק הראשון של ניוטון 2

האנימציה מציגה אופנוע המתנגש בקיר. לאחר ההתנגשות האופנוען עף מעל הקיר, בהתאם לחוק ההתמדה.

עגלה הנעה על לוח מואץ

שלמה רוזנפלד, המחלקה להוראת המדעים, מכון ויצמן למדע.

תנועה על מישור משופע

האנימציה מאפשרת ביצוע ניסוי וירטואלי שחוקר תנועת עגלה קשורה לסרט של רשם זמן על מישור משופע חלק. אפשר לבחור בין שלושה שיפועים שונים.

עגלת דינמיקה הנעה לאורך מישור משופע

מאת: שלמה רוזנפלד, המחלקה להוראת המדעים, מכון ויצמן למדע.

כדור קופץ

חקירת תנועה של כדור קופץ מכל ההיבטים (קינמטיים, דינמיים, אנרגטיים)

חוקי ניוטון - מצגת אינטראטיבית (אנגלית)

נפילה עם התנגדות אויר

הדמיה בעזרתה ניתן לבדוק את הנפילה האנכית של גוף שעליו פועל התנגדות אוויר.

חוקי ניוטון בעזרת לגו - סרטון

הסרטון יכול לשמש כבסיס לדיון בכיתה

החוק הראשון של ניוטון - סרטון

עקרון ההתמדה ניסח לראשונה על ידי גליליי והפך מאוחר יותר להיות החוק הראשון בשלושת חוקי התנועה של ניוטון.

מפה ואופנוע - סרטון

מכונת גולדברג לחנוכה סרטון