מכונית נופלת ממשאית

פעילות זו הינה פעילות מסכמת לבחינת מידת ההטמעה של נושא כוחות ומצבי התמדה, וניתן לשלבה כפעילות אוריינית בדגש על הפקת מידע מסרטון וכתיבת נימוק מדעי הסרטון מתאר אוסף של אירועים שניתנים להסבר באמצעות שלושת חוקי ניוטון בדגש על החוק הראשון.
  מכונית נופלת ממשאית - דף עבודה לתלמיד
  מכונית נופלת ממשאית - הנחיות למורה