עגלת דינמיקה הנעה לאורך מישור משופע

דף עבודה המלווה בהדמיה

תאור הפעילות

קטע הוידאו המצורף מתאר עגלת דינמיקה המשוגרת במעלה מישור משופע. בפעילות זו עליך למצוא את מקדם חיכוך בין משטח לעגלה ואת זווית ההטייה של המישור המשופע.

אפיון הפעילות

בהיבט הסילבוס
מכניקה, קינמטיקה:
  1.6 תנועה בתאוצה קבועה
       - הצגת המהירות כפונקציה של הזמן על-ידי גרפים
  1.7 תנועה בתאוצה משתנה
       - המושג "תאוצה ממוצעת"

מכניקה, דינמיקה:
  2.1 כוח הכובד
  2.4 כוח נורמלי וכוח החיכוך
  2.6 החוק השני של ניוטון
      - הקשר בין כיוון הכוח השקול לבין כיוון התאוצה בתנועה בקו ישר
      - הקשר בין גודל הכוח השקול לבין גודל התאוצה בתנועה לאורך קו ישר
  2.8. יישום החוק השני לגבי תנועה לאורך קו ישר
      - תנועה על משטח משופע ללא הזנחת החיכוך

בהיבט דידקטי
1. קישור בין תופעה לבין הייצוג שלה בתרשים
2. זיהוי אירועים בתופעה נתונה
3. קישור בין אירועים בתופעה לבין ייצוגים גרפיים של האירועים
4. הפקת מידע מן הייצוגים הגרפיים ושיוכו לתופעות
5. קישור בין תוצאות ניסוי לבין תאוריה

הערות והמלצות דידקטיות

1. הפעילות מתאימה ליישום נושא החוק השני של ניוטון בשלב החזרה והסיכום.
2. מומלץ לתת לתלמידים כשעורי בית, בצמוד או במקום בעיה תיאורטית המתייחסת לתנועה על משטח משופע ללא הזנחת החיכוך.
3.  מומלץ שהמורה יבצע בבית את הפעילות, ובכיתה יחזור עם התלמידים על העיבוד והניתוח.
4. מומלץ להדגיש את השוני בכיוון כוח החיכוך בשני האירועים והשפעתו על התאוצה המתקבלת.
5. מומלץ להדגיש את הקשר בין הייצוג הגרפי של התנועה והמשמעות של ייצוג זה בתופעה הנצפית.
6. מומלץ לבקש מן התלמידים לשרטט גרף איכותי של מהירות הגוף כתלות בזמן עבור שני האירועים ברצף ולהתייחס לקשר בין השטחים שהתקבלו בכל אירוע.

הערות והמלצות טכניות

1. תחילה יש להתקין את תוכנת ה- Videoexp. את התוכנה ניתן להתקין מהדיסק המצורף לספר "מכניקה ניוטונית-פעילויות" מאת עדי רוזן.
2. דרוש ידע בעבודה עם גיליון אלקטרוני.

  לנוחותכם דף זה גם כקובץ word הכולל את דף העבודה