סרטונים ואנימציות1

אנימציות הן כלי חשוב בהוראת הפיזיקה. בעזרתן ניתן להמחיש את התופעה הפיזיקלית שעליה מדובר באופן דינמי ולעזור בהבנת הפרמטרים השונים המשפיעים על התופעה.
 כאן תמצאו לקט של קישורים לאנימציות בנושאי דינמיקה, בליווי תיאור, הנחיות שמירה והמלצות דידקטיות.

 האנימציות גם ב-, אתר לתלמידי פיזיקה


כוחות וחוקי ניוטון

תנועה במישור בהשפעת כח קבוע

תנועה מעגלית