תנועה הרמונית פשוטה

 

תיאור האנימציה
ניתן לנתח תנועה הרמונית פשוטה באמצעות תנועה מעגלית בה גודל המהירות קבוע. באנימציה ניתן לראות הקבלה בין תנועת ההיטל האופקי של התנועה המעגלית ובין תנועה הרמונית אופקית, והקבלה בין תנועת ההיטל האנכי של התנועה המעגלית ובין תנועה הרמונית אנכית.

כתובת
http://www.usd.edu/arts-and-sciences/physics

שים לב: לצפייה בקבצים דרושה תוכנה Shockwave שאפשר להוריד בחינם

 

סוג קובץ

Flash

 

מקור

University Universityof South Dakota

 

הנחיות שמירה

לפתוח את האתר

http://www.usd.edu/phys/courses/phys213/notes/chapter13g/

ולשמור את הקובץ shm.swf

 

שימוש בהוראה

שילוב בהוראת הנושא

שילוב במצגת

שיעורי בית

דיון בכיתה

 

 

 

 

 

דירוג

«««««