סרטונים ואנימציות

אנימציות הן כלי חשוב בהוראת הפיזיקה. בעזרתן ניתן להמחיש את התופעה הפיזיקלית שעליה מדובר באופן דינמי ולעזור בהבנת הפרמטרים השונים המשפיעים על התופעה.
כאן תמצאו לקט של קישורים לאנימציות בנושא תנועה הרמונית, בליווי תיאור, הנחיות שמירה והמלצות דידקטיות.

 האנימציות גם ב-, אתר לתלמידי פיזיקה


תנועה הרמונית פשוטה

ניתן לנתח תנועה הרמונית פשוטה באמצעות תנועה מעגלית בה גודל המהירות קבוע. באנימציה ניתן לראות הקבלה בין תנועת ההיטל האופקי של התנועה המעגלית ובין תנועה הרמונית אופקית, והקבלה בין תנועת ההיטל האנכי של התנועה המעגלית ובין תנועה הרמונית אנכית.

אנרגיה בתנועה הרמונית פשוטה

האנימציה מתארת תנועה של משקולת קשורה לקפיץ על מישור אופקי חלק. מוצג גרף של האנרגיה הכוללת של המשקולת, האנרגיה קינטית והאנרגיה הפוטנציאלית כפונקציה של המקום הרגעי של המשקולת.

סרטונים מאתר שיעור פתוח

שיעור פתוח הוא מאגר סרטונים לימודיים שמשתמשים יוצרים, המאורגן לפי תוכנית הלימודים בישראל