סרטונים ואנימציות

 

אנימציות הן כלי חשוב בהוראת הפיזיקה. בעזרתן ניתן להמחיש את התופעה הפיזיקלית שעליה מדובר באופן דינמי ולעזור בהבנת הפרמטרים השונים המשפיעים על התופעה.
כאן תמצאו לקט של קישורים לאנימציות בנושא קינמטיקה, בליווי תיאור, הנחיות שמירה והמלצות דידקטיות.

 האנימציות גם ב-, אתר לתלמידי פיזיקה


תיאור גרפי של תנועה

האנימציה מציגה את גרף המהירות כפונקציה של הזמן של מכונית נוסעת.
קשיים בהבנת הנפילה החופשית

קשיים בהבנת הנפילה החופשית

הפיל והנוצה – נפילה חופשית

האנימציה מציגה פיל ונוצה הנופלים חופשית בו זמנית מאותו גובה.

תיאור גרפי - מקום, מהירות ותאוצה

הדמיה בעזרתה ניתן לבדוק את ההבנה של המידע בגרפים הקשורים למושגים קינמטיים כתלות בזמן

תיאור גרפי של תנועה

תיאור מאפיינים באמצעות גרפים

תנועה במישור

הדמיה של מאפייני התנועה מיקום, מהירות, תאוצה) של גוף שנע במישור דו ממדי.

כדור קופץ

חקירת תנועה של כדור קופץ מכל ההיבטים (קינמטיים, דינמיים, אנרגטיים)

נפילה אנכית וזריקה אופקית

הדמיה בעזרתה ניתן להשוות בין תנועה של שני גופים, אחד שנופל חופשי אנכית ואחר שנזרק אופקית.

תנועת טיל

האנימציה מציגה תנועה של טיל המשוגר אנכית מעלה בהשפעת מנועיו המפסיקים לפעול ברגע מסויים.

משמעות התאוצה - סרטון

תפיסות שגויות לגבי נפילת גופים - סרטון

סרטון המסייע בניטרולן של תפיסות שגויות לגבי נפילת גופים
תנועה בקוו ישר

תנועה בקוו ישר

פעילויות מתוקשבות לחקירת תנועה בקוו ישר

סרטונים מאתר שיעור פתוח

שיעור פתוח הוא מאגר סרטונים לימודיים שמשתמשים יוצרים, המאורגן לפי תוכנית הלימודים בישראל