פלוטו והנוסחאון החדש בפיזיקה
15/09/2006
פלוטו והנוסחאון החדש בפיזיקה (הגדל)

לאחרונה פורסם מטעם הפיקוח הנוסחאון החדש. מנוסחאון זה הושמטו הנתונים לגבי פלוטו (Pluto) שהופיעו בנוסחאון בגירסתו הקודמת. האם יש מקום להוסיף את נתוני פלוטו לטבלת "נתונים הקשורים בכוכבי הלכת"?

פלוטו התגלה לראשונה ע"י תצפיות בפברואר 1930, היווה כוכב הלכת התשיעי של מערכת השמש והוגדר כבן חורג של המערכת בשל גודלו הקטן ובשל מסלולו החותך את המסלול של נפטון.

במרץ 2004 הודיעו אסטרונומים על גילוי סדנה, הגוף המרוחק ביותר שמסתובב סביב השמש.

ביולי 2005 הודיעו אסטרונומים על גילוי של כוכב לכת עשירי במערכת השמש, זינה. פרסום זה העלה מחדש את הויכוח לגבי ההגדרה של "כוכב לכת" ואף לקריאה לביטול המושג "כוכב לכת".

בנובמבר 2005 התגלו שני ירחים נוספים של פלוטו ע"י טלסקופ החלל האבל.

נתונים על כוכב הלכת העשירי, זינה, החלו לזרום באפריל 2006, לאחר שטלסקופ החלל האבל צפה בבירור בזינה.

באוגוסט 2006 התכנס האיגוד הבינלאומי לאסטרונומיה בעיר פראג במטרה להגדיר את המונח "כוכב לכת". במהלך הועידה כבר יצאה הודעה על כך שבמערכת השמש 12 כוכבי לכת, אך בסופה יצא האיגוד בהכרזה על כך שנכון להיום במערכת השמש 8 כוכבי לכת העונים לשלושה תנאים:
1. גוף שמקיף את השמש ולא כוכב לכת אחר
2. כוח המשיכה שלו גדול דיו כדי לעצבו ככדור
3. כוח המשיכה שלו גדול דיו לסלק גופים אחרים ממסלולו

כך שאל פלוטו נוספו בין היתר גם זינה וסדנה שלא זכו לתואר "כוכב לכת".

אין ספק, הסרתו של פלוטו מטבלת "נתונים הקשורים בכוכבי הלכת" בנוסחאון החדש, תואמת את החלטת האיגוד הבינלאומי לאסטרונומיה, בלי קשר לשאלה האם ההגדרה החדשה של המונח "כוכב לכת" נכונה.