הגדרות

מקור אור:  הוא  עצם בו מתחולל תהליך פנימי, הגורם להפקת אנרגיית אור מאנרגיות אחרות.

דוגמאות למקורות אור טבעיים: שמש, ברק, גחלילית
דוגמאות למקורות אור מלאכותיים: נורת להט, נר דולק
 
מקור אור משני:  הוא עצם המפיץ אור אך ורק כאשר פוגע בו אור ממקור אחר ומוחזר ממנו.

דוגמאות:כל הגופים שאנו רואים, שאינם מקורות ראשיים


מקור אור נקודתי: מקור אור שגודלו נקודה.
(הערה במציאות אין מקור בגודל נקודה)


מקור אור מורחב: מקור אור המורכב מאינסוף נקודות.