קישורים
 קובץ קישורים
Double Slit Experiment - Interference & Diffraction

Double Slit Experiment - Interference & Diffraction

הדמיה של ניסוי יאנג.ניתן לשנות את: המרחק בין הסדקים, אורך הגל,רוחב הסדק ומרחק הסדקים מהמסך ולראות את תבנית ההתאבכות המתקבלת על המסך. . ההדמיה עשויה לסייע לתלמידים המתקשים בהבנת הקשר שבין רוחב פס האור בתבנית ההתאבכות לבין אורך הגל, המרחק בין הסדקים ומרחק המסך מן הסדקים.
Interference

Interference

הדמיה של ניסוי יאנג. ניתן לשנות את אורך הגל בתחום האור הנראה, כמו כן ניתן לשנות את המרחק בין הסדקים ואת מרחק הסדקים מהמסך. על המסך מתקבלת תמונת תבנית ההתאבכות ןכן רואים את השתנות עוצמת האור. ההדמיה עשויה לסייע לתלמידים המתקשים בהבנת הקשר שבין רוחב פס האור בתבנית ההתאבכות,לבין אורך הגל, המרחק בין הסדקים ומרחק המסך מן הסדקים.
Classic Two-Slit Experiment

Classic Two-Slit Experiment

הדמיה של ניסוי בו אור מוקרן לעבר שני סדקים. ניתן לשנות את המרחק בין שני הסדקים ולראות את תבנית ההתאבכות על המסך. ההדמיה עשויה לסייע לתלמידים שאין באפשרותם לראות במעבדה תבנית התאבכות וכן עשויה לסייע לתלמידים המתקשים בהבנת הקשר שבין רוחב פסי ההתאבכות לבין המרחק בין הסדקים.
Interference of two Circular or Spherical Waves

Interference of two Circular or Spherical Waves

הדמיה של גלים מעגליים או כדוריים. בהדמיה ניתן לשנות את המרחק בין המקורות ואת אורך הגל. לחיצה על נקודה בתבנית ההתאבכות מציגה את הפרשי הדרכים בין הנקודה לבין המקורות. ההדמיה עשויה לסייע לתלמידים המתקשים לקשר בין נקודה על תבנית ההתאבכות לבין הפרשי הדרכים בינה לבין המקורות הנקודתיים.
Interference of water waves

Interference of water waves

הדמיה של התאבכות משני מקורות נקודתיים באמבט גלים. ניתן לשנות את אורך הגל, המרחק בין המקורות ואת הפרש המופע בין המקורות. ההדמיה עשויה לסייע לתלמידים המתקשים בהבנת הקשר שבין אורך הגל, המרחק בין המקורות, והפרש המופע בין המקורות של תבנית ההתאבכות.
Interference of water waves 2

Interference of water waves 2

הדמיה של התאבכות משני מקורות נקודתיים באמבט גלים.ניתן לשנות את אורך הגל ואת המרחק בין המקורות. לחיצה על נקודה בתבנית ההתאבכות מציגה את הפרשי המרחקים של הנקודה משני המקורות. ההדמיה עשויה לסייע לתלמידים המתקשים לקשר בין נקודה על תבנית ההתאבכות לבין הפרשי הדרכים בינה לבין המקורות הנקודתיים.

קובץ קישורים