דפי עבודה בנושא התאבכות בשני מימדים
דפי העבודה הבאים פותחו באוניברסיטת אריזונה כחלק מפרויקט: Modeling Instruction in High School Physics בהנהגתו של David Hestenes .
זוהי תוכנית מבוססת מחקר המוקדשת לרפורמה בהוראת הפיזיקה בכל הרמות.
מטרותיה הן להפוך את התלמיד לפעיל יותר ולסייע לו בהבנת החומר.
  התאבכות ממקורות שווי מופע
  מדידת אורך הגל בעזרת תבנית התאבכות משני מקורות