גל עומד וגל מתקדם

שאלה מאבחנת

גלים עומדים שונים מגלים מתקדמים בכך:

א.       בגלים עומדים, חלקיקים של התווך אף פעם אינם נעים.

ב.       בגלים מתקדמים, חלקיקים של התווך נעים מקצה אחד של התווך אל הקצה האחר.

ג.        בגלים עומדים כל הנקודות בתווך אשר מתנודדות עם משרעת מכסימלית ממשיכות להתנודד עם משרעת זו.

 

תשובה שגויה נפוצה: א

תשובה נכונה: ג.