הבנת עיקרון הסופרפוזיציה

שאלה מאבחנת

לפניכם תרשימים של שני גלים הרמוניים זהים הנעים זה לקראת  זה.

 

 

איזה מהתרשימים הבאים מתאר נכון את תמונת הגל באזור בו תהיה חפיפה בין הגלים?

א

ב

ג

תשובה שגויה נפוצה: ב

תשובה נכונה: א