השפעת כיסוי אחד הסדקים על תבנית ההתאבכות
תלמידים נוטים לחשוב שאם נכסה אחד משני הסדקים שדרכם עובר האור, יואר המסך כולו או שתראה על המסך חצי מתבנית ההתאבכות

 

שאלה מאבחנת

לפניכם צילום החלק המרכזי של תבנית התאבכות משני סדקים צרים

 (התמונה מהספר "מודלים של האור" מאת עדי רוזן)

 

 

מה יראה על המסך אם יכסו את אחד הסדקים?

 

תשובות שגויות נפוצות:

א. המסך יואר כולו

ב. חצי מתבנית ההתאבכות המקורית

 

תשובה נכונה:

תראה תבנית עקיפה