כאשר y=0 אז גם v=0

שאלה מאבחנת

שני פולסים זהים אך בעלי משרעות מנוגדות נעים זה לקראת זה לאורך מיתר מתוח ומתאבכים התאבכות הורסת. איזה מבין המשפטים הבאים נכון?

א.                  ישנו רגע שבו המיתר ישר.

ב.                  ברגע שבו המיתר ישר, המהירויות של כל הנקודות במיתר מתאפסות.

ג.                   ברגע שבו המיתר ישר, קיימת נקודה במיתר שאינה נעה מעלה או מטה.

ד.                  ברגע שבו המיתר ישר, ישנן כמה נקודות במיתר שאינן נעות מעלה או מטה.

 

תשובות שגויות נפוצות: ב, ד

 

תשובות נכונות: א, ג.