התאבכות בונה והתאבכות הורסת
תלמידים נוטים לחשוב שהאזורים הבהירים בתבנית ההתאבכות הם תוצאה של התאבכות בונה, והאזורים הכהים הם תוצאה של התאבכות הורסת.

 

שאלה מאבחנת 1

לפניכם תמונה של התאבכות משני מקורות נקודתיים באמבט גלים

(התמונה מהספר "מודלים של האור" מאת עדי רוזן)

 

 

א.     ציינו באלו מבין  הנקודות A-F קיימת התאבכות בונה ובאילו התאבכות הורסת.

ב.    באלו מן הנקודות הפרש הדרכים בין הנקודה לבין המקורות הוא כפולה שלמה של אורך הגל?

ג.    באלו מן הנקודות הפרש הדרכים בין הנקודה לבין המקורות הוא כפולה של חצי אורך גל?

ד.    אילו שני המקורות הנקודתיים היו מקורות קוהרנטיים של אור חד צבעי בצבע אדום, באלו מן הנקודות היה אור אדום ובאלו צבע שחור?

 

תשובה שגויה נפוצה:

בנקודות C ו D קיימת התאבכות הורסת.

 

תשובות נכונות

א.       בנקודות A,B,C,D קיימת התאבכות בונה ובנקודות E ו F התאבכות הורסת.

ב.       בנקודות A,B,C,D הפרש הדרכים בין כל נקודה לבין המקורות הנקודתיים הוא כפולה שלמה של אורך הגל.

ג.        בנקודות E,F הפרש הדרכים בין כל נקודה לבין המקורות הנקודתיים הוא כפולה של חצי אורך גל.

ד.       בנקודות A,B,C,D- אדום ובנקודות E,F-שחור.

 

 

 

 

שאלה מאבחנת 2

 

לפניכם תבנית התאבכות של אור חד צבעי לאחר מעברו דרך זוג חריצים(התמונה מהספר "מודלים של האור" מאת עדי רוזן)

 

 

באלו מהנקודות המסומנות קיימת אפשרות של מפגש של שקע של גל מסדק אחד עם שקע של גל מהסדק השני?

 

תשובה שגויה נפוצה:

הנקודה A נמצאת על קו חושך לכן היא מפגש של שני שקעים.

 

תשובה נכונה:

בנקודה B