אבחון קשיים
 קובץ קשיים נפוצים ושאלות לבדיקת הבנת המושג

הבנת עיקרון הסופרפוזיציה

תלמידים מתקשים בהבנת עיקרון הסופרפוזיציה

יישום עיקרון הסופרפוזיציה

תלמידים מתקשים ליישם את עיקרון הסופרפוזיציה לתבנית התאבכות של יותר משני מקורות

כאשר y=0 אז גם v=0

תלמידים נוטים לחשוב שברגע בו ההעתק של נקודה בתווך שדרכה עובר הפולס הוא אפס, גם מהירות נקודה זו היא אפס.

גל עומד וגל מתקדם

תלמידים מתקשים בהבנת גל עומד, הם מבלבלים בין גל עומד וגל מתקדם.

התאבכות בונה והתאבכות הורסת

תלמידים נוטים לחשוב שהאזורים הבהירים בתבנית ההתאבכות הם תוצאה של התאבכות בונה, והאזורים הכהים הם תוצאה של התאבכות הורסת.

השפעת כיסוי אחד הסדקים על תבנית ההתאבכות

תלמידים נוטים לחשוב שאם נכסה אחד משני הסדקים שדרכם עובר האור, יואר המסך כולו או שתראה על המסך חצי מתבנית ההתאבכות

קובץ קשיים נפוצים ושאלות לבדיקת הבנת המושג