קישורים
 קובץ קישורים
Principle of Superposition

Principle of Superposition

ההדמיה נקראת בשם "עיקרון הסופרפוזיציה". בהדמיה רואים שני פולסים שווי מופע בעלי משרעות שונות הנעים זה לקראת זה. באזור החפיפה רואים את הגל השקול ויש אפשרות לראות גם את מרכיביו. ניתן לשנות את מהירות ההתקדמות של הפולסים. ההדמיה עשויה לסייע לתלמידים המתקשים בהבנת עיקרון הסופרפוזיציה.
Longitudinal Waves

Longitudinal Waves

הדמיה של גלי אורך. יש אפשרות להריץ פולס בודד או גל רציף. ניתן לבחור במשרעת קטנה או גדולה, בתדירות נמוכה או גבוהה, בצינור פתוח בשני קצותיו או סגור בקצה אחד. ההדמיה עשויה לסייע לתלמידים המתקשים בהבנת גלי אורך.
Transverse Waves - Reflection & Transmission

Transverse Waves - Reflection & Transmission

סידרה נוספת של ארבע הדמיות: החזרה של פולס הנע במיתר משמאל לימין לעבר קצה קשור של מיתר, החזרה של פולס הנע במיתר משמאל לימין לעבר קצה חופשי של מיתר, כמו כן העברה והחזרה של פולס הנע בין שני מיתרים שונים. יש אפשרות לראות את מרכיבי הפולס באזור שבו ישנה חפיפה בין פולסים. ההדמיה עשויה לסייע לתלמידים המתקשים בהבנת התנהגות גל המגיע לקצה של מיתר או בהתנהגות גל המגיע לנקודת חיבור שבין שני מיתרים שונים.

קובץ קישורים