גלים אורכיים

שאלה מאבחנת

לפניכם תרשים של גרף המתאר את השינויים בלחץ האוויר שגלי קול מפעילים על עור התוף שבאוזן( התרשים מתוך הספר "מודלים של האור" מאת עדי רוזן).  

 

איזו קביעה נכונה?

א.                  גל קול הוא גל אורכי כי  השינויים בלחץ האוויר מתקדמים עם כוון התקדמות גל הקול.

ב.                  גל קול הוא גל רוחבי כי גרף השינויים בלחץ האוויר נראה כמו גל רוחבי במיתר מתוח או בקפיץ.

 

תשובה שגויה נפוצה: ב

תשובה נכונה: א