מהירות הגל במעבר מתווך אחד לאחר

שאלה מאבחנת

מה קורה כאשר גל עובר ממים רדודים למים עמוקים ?

 

בחרו באפשרות הנכונה:

א.      מהירות הגל לא משתנה , אורך הגל משתנה, התדירות משתנה.

ב.      מהירות הגל לא משתנה, אורך הגל לא משתנה, התדירות לא משתנה.

ג.       מהירות הגל משתנה, אורך הגל לא משתנה, התדירות לא משתנה.

ד.       מהירות הגל משתנה, אורך הגל משתנה, התדירות משתנה.

ה.      מהירות הגל משתנה, אורך הגל משתנה, התדירות לא משתנה.

 

תשובה שגויה נפוצה: א או ב

תשובה נכונה: ה