כיוון התקדמות הגל וחזית הגל

שאלה מאבחנת

(מבוססת על שאלה מהספר

 Teaching   Homework and Test Questions for Introductory Physics

 מאת A.B.Arons)

 

 

גלים עוברים ממים רדודים למים עמוקים כבשרטוט:

א.      הוסיפו לתרשים חץ המראה את כוון ההתקדמות של הגל המוחזר, סמנו ב (1).

ב.      הוסיפו לתרשים חץ המראה את כוון ההתקדמות של הגל הנשבר, סמנו ב (2).

ג.       הוסיפו לתרשים  שתי חזיתות גל מוחזרות, סמנו ב  (3).

ד.       הוסיפו לתרשים  שתי חזיתות גל נשברות, סמנו ב  (4).