תיאור גרפי של פולס

שאלה מאבחנת

פולס נע כבשרטוט במהירות קבועה לאורך מיתר. P היא נקודה על המיתר.

איזה מבין הגרפים הבאים מתאר בצורה נכונה את הקשר שבין ההעתק s של  הנקודה P  לבין הזמן t ?

 

תשובה שגויה נפוצה 2.

תשובה נכונה: 1.