אנרגיה ותנע של גל

שאלה מאבחנת

יוצרים זעזוע בודד על ידי הנעת מיתר מתוח. הפולס הנע נושא:

א.      אנרגיה

ב.      תנע

ג.       אנרגיה ותנע

ד.       אף אחד משניהם

 

תשובה שגויה נפוצה: ד

תשובה נכונה: ג