גלים מעבירים חומר

שאלה מאבחנת

לפניך תרשים של אמבט  מלא מים. בנקודה A מונח עלה על פני המים. הנך טובל אצבעך בנקודה B.  כיצד ינוע העלה?

                                                      

           

 

א.      העלה יתרחק מהנקודה B ויתקרב אל שפת האמבט עם התקדמות הגל.

ב.      העלה יתקרב אל הנקודה B עם התקדמות הגל.

ג.       העלה לא יתקדם לאורך או לרוחב האמבט, הוא ינוע מעלה מטה ויישאר באותה נקודה יחסית לנקודה B.

 

תשובה שגויה נפוצה: א

תשובה נכונה: ג