אבחון קשיים
 קובץ קשיים נפוצים ושאלות לבדיקת הבנת המושג

גלים מעבירים חומר

תלמידים נוטים לחשוב שגלים מעבירים חומר

אנרגיה ותנע של גל

תלמידים נוטים לחשוב שלגלים אין אנרגיה ותנע.

הקשר בין משרעת לבין מהירות הגל

תלמידים נוטים לחשוב שגלים בעלי משרעת גדולה יותר נעים מהר יותר באותו תווך.

מהירות ההתקדמות של הגל במיתר

תלמידים נוטים לחשוב שאם יניעו מיתר מתוח בקצב מהיר יותר, יגדילו את מהירות ההתקדמות של הגל במיתר

גלים אורכיים

תלמידים מתקשים בהבנה של גלים אורכיים

תיאור גרפי של פולס

תלמידים נוטים לזהות את צורת הפולס עם גרף מקום-זמן של נקודה על הפולס

תיאור גרפי של גל

תלמידים מתקשים בהבנת ההבדל שבין גרף מקום- זמן של נקודה על גל המתקדם על חבל לבין תמונת העתק-מקום של החבל ברגע מסוים.

כיוון התקדמות הגל וחזית הגל

תלמידים מתקשים באבחנה בין כיוון התקדמות הגל וחזית הגל באמבט גלים

מהירות הגל במעבר מתווך אחד לאחר

תלמידים נוטים לחשוב שמהירות הגלים אינה משתנה במעבר מתווך אחד לתווך שני.

קובץ קשיים נפוצים ושאלות לבדיקת הבנת המושג