הגדרות

 קובץ המכיל את ההגדרות

 

קיימות הגדרות שונות למושג "גל"

 

הגדרת "פולס" מכני לפי הספר "מודלים של האור" מאת עדי רוזן:

פולס הוא "הפרעה" הנגרמת לתווך ונעה בו, כך שחלקיקי התווך עצמו אינם נעים יחד עם ההפרעה.

 

הגדרת "גל מחזורי במקום" לפי הספר "מודלים של האור" מאת עדי רוזן:

גל נקרא מחזורי במקום אם קיים קטע חלקי של גרף "העתק-מקום", של הגל, פולס, כך שהגרף לכל אורכו הוא חזרה נשנית של פולס זה.

 

הגדרת  "גל" לפי הספר "גלים ואופטיקה פיזיקלית" מאת ד"ר דוד זינגר:

גל הוא הפרעה נושאת אנרגיה הנעה בתווך מסוים מבלי שהתווך עצמו יתקדם יחד עם ההפרעה.

 

הגדרת "גל" לפי הספר "קרינה וחומר" חלק ראשון מאת משה גלבמן:

גל הוא הפרעה מתקדמת.

קובץ המכיל את ההגדרות