קישורים
 קובץ קישורים

קובץ קישורים

Shadow/Image and Color

Shadow/Image and Color

הדמיה המאפשרת לחקור את היווצרות הצל בעזרת מודל הקרניים. ניתן לבחור מקור אור נקודתי או קווי וגם להציג מקורות נקודתיים בצבעים שונים. משנים את מקומו של המחסום האטום ובוחנים את הצל המתקבל בכל מקרה. ניתן לבקש מן התלמידים לשער היכן יתקבל צל (מלא/חלקי) ואף לשרטט במחברותיהם, ורק אז להציג את מהלך הקרניים ולהשוות.
Lenses and Mirrors

Lenses and Mirrors

ההדמיה מציגה ספסל אופטי. ההדמיה מאפשרת לבחור מקור אור נקודתי, אלומת קרניים מקבילות, עצם, עדשה, מראה, ומחסום הניתן לשינוי - ולבחון את מהלך הקרניים בכל מקרה

ניתן להורדה.