איך למצוא את מקום הדמות של עצם לא נקודתי במראה
כדי למצוא את מקום הדמות של עצם לא נקודתי במראה, תלמידים מחפשים את המפגש בין המשך הקרן המוחזרת מראש העצם להמשך הקרן המוחזרת מהקצה התחתון של העצם

 

שאלה מאבחנת

השתמש במהלך קרניים כדי לבנות את דמות העצם AB במראה מישורית.

תשובה נכונה

      ראה תרשים.

 

 

תשובה שגויה נפוצה

A

B

A'

B'

ראה תרשים.