כדי למצוא את מקום הדמות של עצם במראה, תלמידים מחפשים את המפגש בין המשך הקרן הפוגעת להמשך הקרן המוחזר

שאלה מאבחנת

    בנה את דמותו של מקור האור  A במראה מישורית.

תשובה נכונה

A'

A

הדמות המדומה במראה מישורית נוצרת בנקודת המפגש של המשכי קרניים מוחזרות.

 

תשובה שגויה נפוצה

מקום הדמות

A

במפגש של המשך הקרן הפוגעת והמשך הקרן המוחזרת