תלמידים עושים שימוש בקרן בודדה במקום באלומת קרניים חד מרכזית

שאלה מאבחנת

       צייר אלומה היוצאת מעצם ,O פוגעת במראה   MNומוחזרת ממנה.

 

 

תשובה נכונה

ראה תרשים.

 

 

תשובה שגויה נפוצה

תלמידים מסרטטים רק קרן אחת היוצאת מראש העצם וחוזרת לעינו של הצופה.