התלמידים נוטים להתעלם ממהלך האור שאינו מבצע אינטראקציה עם רכיב אופטי

שאלה מאבחנת

עדשה

מסך

F

F

S

עדשה מוצבת בין מקור אור נקודתי S לבין מסך. סמן את כל  האזורים המוארים על המסך.

 

מסך

עדשה

אזור מואר

אזור מואר

אזור מואר

s

S'

תשובה נכונה

 

תשובות שגויות נפוצות

  1. האזור המואר מופיע בשרטוט.  

בתשובה זו האזור המואר נקבע רק על ידי שלוש הקרניים המיוחדות.

 

  1. האזור המתואר מופיע בשרטוט.

בתשובה זו האזור המואר נקבע רק על ידי אלומת האור מ-  Sהעוברת דרך העדשה ואין התייחסות לאותו חלק מהאלומה שאינו מבצע אינטראקציה עם העדשה ומגיע למסך.